Strona głównaSOLIDWORKSWyświetlanie masy przy użyciu różnych jednostek na rysunku

Wyświetlanie masy przy użyciu różnych jednostek na rysunku

Wyświetlanie masy przy użyciu różnych jednostek na rysunku

Zmiana jednostek miar w programie SOLIDWORKS jest niezwykle prosta. Niezależnie od momentu w jakim zdecydujemy się zmienić jednostki, w przypadku zmiany wszystkie miary w modelu zostają automatycznie przeliczone i zaktualizowane. W tym celu należy wejść do Opcji->Właściwości dokumentu->Jednostki lub również za pomocą menu podręcznego, który znajdziemy w prawym dolnym rogu ekranu podczas tworzenia części, rysunku lub złożenia. Dodatkowo możemy korzystać z różnych układów jednostek miar podczas tworzenia części, złożenia i rysunku.

Zmiana

Rys. 1 Zmiana układu jednostek miary

Zmiana układu jednostek miary

Niestety to samo nie dotyczy jednostek masy wyświetlanych na rysunku jako forma notatki. Ta wartość połączona jest bezpośrednio z właściwością dostosowaną z pliku modelu. Z uwagi na to, że wartość masy odnosi się do właściwości dostosowanej z pliku modelu, zostanie ona zablokowana w systemie jednostek tego pliku, a nie w jednostkach, jakie wskażemy w rysunku. Wychodząc potrzebom naprzeciw, mamy na to pewne rozwiązanie – konieczne jest wykonanie kilku dodatkowych kroków.

 • Krok 1
 • Będąc w pliku modelu lub złożenia rozwiń wstążkę ->Narzędzia oraz przejdź do ->Równania.
  W kolumnie „Zmienne globalne” dodaj nową zmienną globalną, która będzie reprezentować wartość masy w innych jednostkach (np. „masa_g”). Następnie w kolumnie „Wartość/Równanie” z rozwijanej listy „Właściwości pliku” wybierz „SW-Masa” oraz uzupełnij dalej równanie tak, aby przeliczyć wartość masy z bieżącej jednostki na jednostkę docelową – czyli np. aby zamienić kilogramy na gramy, po prostu pomnóż wartość z „SW-Masa” przez 1000. Jeśli wiemy, że przydadzą nam się jeszcze inne jednostki to dodajmy od razu drugą zmienną globalną wyrażającą masę np. w funtach opisaną jako „masa_lbs”.

  dodawanie-zmiennej-globalnej

  Rys. 2 Dodawanie zmiennej globalnej


  zmienne-globalne"

  Rys. 3 Zmienne globalne

  Wskazówka:

  Możliwe, że podczas wstawiania zmiennej globalnej otrzymasz komunikat o potencjalnej zależności cyklicznej. Jeśli nie chcesz widzieć tego ostrzeżenia należy wejść kolejno w:
  Opcje → Opcje systemu → Komunikaty/Błędy/Ostrzeżenia oraz z listy rozwijanej „Wyświetlaj potencjalne kołowe zależności w równaniach” wybrać opcję Nigdy.

 • Krok 2
 • Następnym krokiem będzie utworzenie właściwości dostosowanej w pliku modelu lub złożenia, która będzie bezpośrednio związana z nowo utworzonymi zmiennymi globalnymi. Dzięki temu będziemy mogli wstawić je do notatki w rysunku. W lewym górnym rogu ekranu rozwijamy wstążkę „Plik” oraz przechodzimy do „Właściwości oraz następnie do zakładki „Dostosowane”. W kolumnie „Nazwa właściwości” tworzymy nową właściwość o innej nazwie niż nasza zmienna globalna, która została utworzona w kroku 1 (np. „Masa w gramach”). Następnie w kolumnie „Wartość/Wyrażenie tekstowe” wybieramy z listy rozwijanej zmienną globalną „masa_g”.


  Rys. 4 Właściwości dostosowywane

 • Krok 3
 • Kiedy mamy już gotowe właściwości dostosowane, możemy przejść do rysunku. Po wstawieniu Notatki wybierz z menu menadżera właściwości przycisk „Połączenie z właściwością”. W nowo otwartym oknie zmień wybór na „Model znajdujący się tutaj” a następnie z rozwijanej listy pod „Nazwą właściwości” wybierz dodaną właściwość reprezentującą masę w innej jednostce miary.

Połączenie z właściwością

Rys. 5 Połączenie z właściwością

Dodawanie dostosowanej właściwości do notatki

Rys. 6 Dodawanie dostosowanej właściwości do notatki

Podziel się:

Inżynier oprogramowania oraz trener CAD. Absolwent Wojskowej Akademii Technicznej na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka ze specjalizacją Samoloty i śmigłowce. Pierwsze kroki w modelowaniu 3D pokonywałem, projektując miniaturowy silnik odrzutowy. Interesuję się motoryzacją sportową, sztuką walki BJJ, natomiast w wolnym czasie lubię wyjechać na leśny biwak i postrzelać z łuku.