Strona głównaSolidCAMZestaw Narzędzi ToolKit SolidCAM 2021

Zestaw Narzędzi ToolKit SolidCAM 2021

SOLIDCAM 2021 Toolkit

Zestaw Narzędzi ToolKit SolidCAM 2021

W najnowszej wersji SolidCAM 2021 klasyczna Tabela Narzędzi została zastąpiona przez nowy Zestaw Narzędzi, który pozwala na łatwiejsze zarządzanie narzędziami oraz zapewnia liczne usprawnienia i nową funkcjonalność definicji narzędzi.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - zestaw narzędzi

Rysunek 1 Zestaw Narzędzi

Zestaw Narzędzi jest samodzielnym oprogramowaniem zintegrowanym z SolidCAM. Użytkownik może tworzyć nowe i edytować istniejące biblioteki i tabele narzędzi niezależnie od systemu CAD/CAM bądź z jego poziomu. Samodzielną wersję można uruchomić z poziomu Menu Start bądź przechodząc do wskazanej ścieżki:

C:\Program Files\SolidCAM2021\solidcam\Toolkit-Y.exe

Rysunek 2 Uruchamianie Zestawu Narzędzi z poziomu Menu Start

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Uruchamianie Zestawu Narzędzi z poziomu Menu Start

Rysunek 2 Uruchamianie Zestawu Narzędzi z poziomu Menu Start

Zestaw Narzędzi może być definiowany lokalnie dla aktualnej części CAM bądź globalnie – może zostać przypisany do konkretnej maszyny.

Dostępne są trzy typy Bibliotek Narzędzi:

 1. Biblioteka Komponentów Narzędzi (*.tlv) – zawiera pojedyncze komponenty narzędziowe, na podstawie których użytkownik może stworzyć gotowe zestawy narzędziowe,
  SOLIDCAM 2021 Toolkit - Zawartość Biblioteki Komponentów Narzędzi

  Rysunek 3 Zawartość Biblioteki Komponentów Narzędzi

 2. Biblioteka Zestawów Narzędziowych (*.tls) – zawiera gotowe zestawy narzędziowe, które można bezpośrednio importować do magazynu narzędzi,
  SOLIDCAM 2021 Toolkit - Zawartość Biblioteki Zestawów Narzędziowych

  Rysunek 4 Zawartość Biblioteki Zestawów Narzędziowych

 3. Biblioteka Konfiguracji Maszyn i Tabeli Narzędzi (*.tlm) – zawiera gotowe zestawy narzędziowe powiązane z definicją maszyny – układem wrzecion, stołem oraz magazynem, a także modelem bryłowym maszyny.
  SOLIDCAM 2021 Toolkit - Zawartość Biblioteki Konfiguracji Maszyn i Tabeli Narzędzi

  Rysunek 5 Zawartość Biblioteki Konfiguracji Maszyn i Tabeli Narzędzi

Żeby dokonać importu narzędzi z jednej z powyższych bibliotek należy wybrać odpowiednią ikonę importu z menu po lewej stronie Zestawu Narzędzi, a następnie z nowo otwartego okna importu wskazać wybrane narzędzia, kliknąć PPM oraz wybrać Mocowanie do…

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Okno importu komponentu

Rysunek 6 Okno importu komponentu

Importowane narzędzia i zestawy narzędziowe są połączone z biblioteką, z której zostały zaimportowane. Po wprowadzeniu zmian w bibliotece można załadować wprowadzone modyfikacje do narzędzia w tabeli. Istnieje również możliwość zerwania połączenia między narzędziem, a biblioteką, co pozwala na wprowadzanie modyfikacji importowanego narzędzia w aktywnej tabeli.

Dostępne są również dwie dodatkowe opcje importu:

 1. Z bibliotek zewnętrznych – pozwala na importowanie narzędzi zapisanych np. w formatach *xls, *.csv bądź *.stl,
 2. Import modelu bryłowego z aktywnego pliku.

Zestaw Narzędzi pozwala również na import bibliotek narzędzi w formacie *.TAB, stworzonych w poprzednich wersjach SolidCAM.

Dodania nowego, własnego narzędzia do aktualnego Magazynu dokonuje się przez:

 • przeciągnięcie wybranego narzędzia z listy i upuszczenie go w przestrzeni magazynu,
 • dwukrotne kliknięcie LPM na wybrane narzędzie,
 • kliknięcie PPM i wybranie Mocowanie do …

Dodanie adaptera i oprawki można dokonać na trzy sposoby:

 • przez przeciągnięcie wybranego komponentu i upuszczenie go na wskazanym narzędziu,
 • przez wybranie PPM na narzędziu i wskazaniu Dodaj adapter lub Dodaj uchwyt,
 • przez kliknięcie PPM na wybranym komponencie i wskazaniu Dodaj lub Zastąp.

Okno Szybki dostęp pozwala na zarządzanie danymi pozycji i mocowania komponentu do stacji.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Okno Szybki dostęp

Rysunek 7 Okno Szybki dostęp

Okno Topologia pozwala na zarządzanie geometrią komponentu.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Okno Topologia

Rysunek 8 Okno Topologia

Okno Warunki Obróbcze pozwala na ustawienie materiału narzędzia oraz parametrów obróbczych – wartości posuwów, obrotów i chłodzenia. Możliwe jest zdefiniowanie kilku wariantów warunków obróbczych dla jednego narzędzia.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Okno warunki obróbcze

Rysunek 9 Okno warunki obróbcze

Okno Łączenie pozwala na zarządzanie zależnościami geometrycznymi między komponentami zestawu narzędziowego.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Okno łączenie

Rysunek 10 Okno łączenie

Okno Przesunięcie (Punkt Obróbczy) pozwala na zarządzanie pozycją punktu obróbczego narzędzia.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Okno przesunięcie

Rysunek 11 Okno przesunięcie

Okno Właściwości pozwala na zarządzanie dodatkowymi informacjami o komponencie.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Okno właściwości

Rysunek 12 Okno właściwości

Zestaw Narzędzi pozwala również na definicję kilku punktów obróbczych dla jednego narzędzia.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Dodanie nowego Punktu Obróbczego

Rysunek 13 Dodanie nowego Punktu Obróbczego

Dodanie nowego punktu powoduje duplikację narzędzia w tabeli z nowym punktem obróbczym.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Nowy wariant narzędzia po dodaniu nowego Punktu Obróbczego

Rysunek 14 Nowy wariant narzędzia po dodaniu nowego Punktu Obróbczego

Listę wyświetlanych szczegółów narzędzi w tabeli można modyfikować poprzez kliknięcie PPM na którymkolwiek z widocznych parametrów i wybraniu oczekiwanych szczegółów.

SOLIDCAM 2021 Toolkit - Wybór szczegółów narzędzi w tabeli

Rysunek 15 Wybór szczegółów narzędzi w tabeli

Podziel się: