Strona głównaSOLIDWORKSJak edytować profil odgięcia w Arkuszu Blach

Jak edytować profil odgięcia w Arkuszu Blach

profil odgięcia dpstoday

Jak edytować profil odgięcia w Arkuszu Blach

Wśród operacji dostępnych dla arkusza blachy jest Odgięcie krawędzi, która pozwala dodać ścianę do wybranej krawędzi. Domyślnie profil odgięcia takiej ściany jest prostokątny, co w pewnych przypadkach powoduje przenikanie.

przenikanie arkusz blach

W tym artykule pokażę jak edytować profil takiego odgięcia tak aby dopasować je do pozostałych elementów arkusza blachy.

solidworks arkusz blach

 

Aby zmienić profil odgięcia wejdźmy w edycję operacji, a następnie w Edytuj profil odgięcia. Do edycji szkicu można także wejść klikając PPM na operację i  Edytuj szkic.

edytuj krawędź solidworks arkusz blach

 

Możemy teraz wprowadzać zmiany w szkicu profilu dodając relacje i wymiary. Aby zmienić położenie pionowych linii konieczne będzie usunięcie relacji Pionowo.

odgięcie krawędzi solidworks

Dodajmy teraz wiązania równoległości oraz wspólne tak aby dopasować nasz profil do arkusza blachy.

Na pewno zauważyłeś, że po wejściu w edycję profilu pojawiło się okno Szkic profilu. Jeśli nie wystąpiły żadne błędu w szkicu,

 będzie tam komunikat Szkic jest prawidłowy. Przycisk Zakończ zapisuje szkic i zamyka edycję operacji odgięcia, przycisk Wstecz także zapisuje szkic, ale nie zamyka edycji operacji, zaś Anuluj wychodzi z edycji bez zapisywania zmian.

arkusz blach solidworks edycja krawędzi

Możemy także określić kąt pochylenia ściany tak aby ją w pełni dopasować.

odgięcie krawędzi kąt

Odgięcie nie przenika teraz innych ścian oraz jest dopasowane do naszego arkusza blachy.

Podziel się:

Zajmuje się wsparciem technicznym oraz sprzętem komputerowym. Posiada wszystkie certyfikaty z zakresu mechaniki, w tym także CSWE. W wolnych chwilach lubi grać na gitarze oraz trenuje kickboxing.