Strona głównaDraftSight3DEXPERIENCE: 3DDrive & 3DSpace

3DEXPERIENCE: 3DDrive & 3DSpace

3DEXPERIENCE: 3DDrive & 3DSpace

Platforma 3DEXPERIENCE posiada dwa sposoby na bezpieczne przechowywanie, synchronizację, udostępnianie, podgląd plików i tworzenie obszarów współpracy pomiędzy użytkownikami: 3DDrive i 3DSpace.

  • 3DDrive – aplikacja służy do bezpiecznego przechowywania danych wewnątrz platformy oraz udostępniania ich współpracownikom, klientom czy partnerom. Pliki można udostępniać innym użytkownikom platformy lub użytkownikom zewnętrznym – za pośrednictwem łączy. W razie potrzeby, dostęp do udostępnionych treści można ograniczyć tylko do wyświetlania, bez możliwości edycji.
  • 3DSpace – aplikacja umożliwiająca uporządkowanie, zarządzenie wszystkimi projektami poprzez tworzenie obszarów współpracy. Jest to doskonałe rozwiązanie w sytuacji, gdy zaistnieje potrzeba organizacji pracy interdyscyplinarnych zespołów. Do przestrzeni współpracy użytkownicy mogą być dodawani bez względu na ich przynależność do organizacji. Dostęp do treści zamieszczonych w przestrzeni współpracy może być publiczny, chroniony lub prywatny.

3DEXPERIENCE – udostępnianie plików SOLIDWORKS

Pliki CAD można dodawać do przestrzeni współpracy z poziomu oprogramowania SOLIDWORKS. Potrzebne będzie zainstalowanie 3DEXPERIENCE Connector dla SOLIDWORKS i aktywowanie dodatku 3DEXPERIENCE.

Po uruchomieniu pliku w oprogramowaniu SOLIDWORKS i kliknięciu ikony platformy 3DEXPERIENCE z paska zadań, pojawi się okno przedstawione na ilustracji poniżej. Ikona statusu (obszar zaznaczony na czerwono) wskazuje, że złożenie nie jest jeszcze zapisane w chmurze.

3DEXPERIENCE - udostępnianie plików SOLIDWORKS

W celu zapisania aktywnego okna należy kliknąć wskazaną wyżej ikonę. Po zapisaniu w chmurze ikona statusu zmieni się na następującą:

3DEXPERIENCE - zapisanie pliku SOLIDWORKS

Od tej chwili wszyscy użytkownicy dodani do danej przestrzeni współpracy mogą wyświetlać, analizować oraz dokonywać zmian (zależnie od praw przydzielonych im podczas udostępniania przestrzeni) w przesłanych plikach.

Podziel się:

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalnością Programowanie i Automatyzacja Obróbki. Inżynier Oprogramowania CAD w DPS Software. Prywatnie miłośniczka podróży, sportu i języków obcych.