Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS: Rodzaje wycięć w arkuszach blach

SOLIDWORKS: Rodzaje wycięć w arkuszach blach

SOLIDWORKS: Rodzaje wycięć w arkuszach blach

W arkuszach blachy mamy do dyspozycji różne opcje cięcia, grunt to wybrać właściwą technikę, prowadzącą do oczekiwanego rezultatu.

Standardowe cięcie płaskiej części blachy

Najbardziej podstawowym cięciem blachy jest wycięcie płaskiej części blachy poprzez narysowanie szkicu na odpowiedniej ścianie i wykonanie operacji Wyciągnięcie wycięcia. W ten sposób możemy szybko zrobić otwory wentylacyjne, miejsce na wyświetlacz czy wiązkę przewodów. Przy cięciu blach dobrym pomysłem jest połączenie głębokości wycięcia z grubością arkusza blachy, na przykład wybierając opcję do powierzchni (w niektórych przypadkach pojawi się również opcja Powiązanie grubości).

Wycinanie blachy zagiętej pod kątem 90°

Jeżeli robimy jakieś proste wycięcie blachy zagiętej pod kątem 90°, to sposób postępowania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku wcześniejszego przypadku. Czyli na jednej ze ścian (lub płaszczyźnie) rysujemy szkic, ale tym razem będzie on wychodził poza granicę ściany. Następnie wykonujemy operację Wyciągnięcie wycięcia.

Złożone wycięcie przechodzące przez 2 zagięte ściany

W tym wypadku chcielibyśmy zrobić wycięcie o złożonym kształcie, przechodzące przez dwie lub więcej ścian. Tego typu wycięcia najlepiej jest robić na rozpłaszczonym arkuszu. Jednakże trzeba wiedzieć, że wycięcie zrobione na rozłożonym arkuszu, jest widoczne tylko na rozłożonym arkuszu. Dlatego w takim wypadku trzeba najpierw odgiąć wybrane ściany (można też wszystkie), zrobić żądane wycięcie, a następnie ponownie zagiąć blachę.

Cięcie prostopadłe

W przypadku gdzie mamy do czynienia z zagięciem blachy pod kątem innym niż 90°, a szkic nie może być prostopadły do ściany, można skorzystać z cięcia prostopadłego. Ten typ cięcia jest bardzo pomocny w momencie, gdy musimy zrobić otwór pod, na przykład rurę przechodzącą pod kątem do blachy. Będzie on pożądany z 2 względów. Po pierwsze robiąc wycięcie wzdłuż kształtu bryły (o przekroju kołowym) na ścianie blachy, która nie jest prostopadła do rury, uzyskamy kształt bardziej zbliżony do elipsy niż do okręgu (w rzeczywistości ten kształt będzie bardziej złożony). Po drugie, jeżeli użyjemy zwykłej operacji cięcia, to ścianki otworu będą prostopadłe do szkicu, przy pomocy którego robimy wycięcie, a nam zależy na tym, żeby były prostopadłe do ściany blachy. Dzięki tej właściwości można łatwo wykonać otwory o odpowiednim kształcie i rozmiarze, przy pomocy piły, plazmy czy wody.

Poniżej operacja Wyciągnięcie Wycięcia z zaznaczoną opcją Cięcie prostopadłe. Dla lepszego podglądu wykonaliśmy dodatkowo wyciągnięcie tego samego szkicu, żeby pokazać różnicę pomiędzy zwykłym wycięciem, a wycięciem prostopadłym.

Operacja Cięcie prostopadłe służy natomiast do modyfikacji już utworzonych wycięć przy pomocy operacji Wyciągnięcie wycięcia lub Połącz. Dzięki temu można zrobić odjęcie bryły od arkusza blachy, a następnie zmodyfikowanie ścian otworu w taki sposób, żeby możliwe było wycięcie otworu podczas wycinania obrysu blachy na maszynie.

Podziel się:

Specjalista CAD, pracuję jako trener CAD od 2012 roku. Często zastanawiam się jak dana rzecz jest produkowana i w jaki sposób bym ją zaprojektował. Lubię wyzwania i stale poszerzam swoją wiedzę.