Strona głównaSOLIDWORKSSOLIDWORKS Selection Set – stwórz zestawy wybranych elementów

SOLIDWORKS Selection Set – stwórz zestawy wybranych elementów

SOLIDWORKS Selection Set - zestawy wybranych elementów - DPSTODAY - DPS Software

SOLIDWORKS Selection Set – stwórz zestawy wybranych elementów

Niewiele osób wie, że SOLIDWORKS posiada możliwość wybrania elementów w modelu i zapisaniu tego wyboru jako tzw. zestaw wybranych elementów. Funkcja ta może być przydatna, kiedy kilku ścianom, krawędziom czy elementom modelu chcemy nadać odpowiednie właściwości oraz wiemy, że ten konkretny wybór będzie nam potrzebny nie jeden raz, np. do stworzenia kilku operacji bądź zapisania innego stanu wyświetlania czy konfiguracji.

Zestawy wyboru można tworzyć zarówno na poziomie części jak i złożenia. Należy jednak pamiętać, że zapisane zestawy w złożeniu będą widoczne tylko w złożeniu, a zestawy zapisane w części przynależą do części.

Jak stworzyć zestaw wybranych elementów (Selection Set)?

a) na poziomie części

Należy wybrać operacje z drzewa operacji lub elementy z obszaru graficznego poprzez wybranie lewym przyciskiem myszy z włączonym CTRL kilku elementów. Następnie prawym przyciskiem myszy wybieramy Narzędzia wyboru, Zapisz wybór, Nowy zestaw wybranych. Taki zestaw pojawi się następnie w drzewie operacji po lewej stronie w zakładce Selection Set.

Jak stworzyć zestaw wybranych elementów ( SOLIDWORKSSelection Set) - DPSTODAY - DPS Software

b) na poziomie złożenia

W przypadku złożenia wygląda to analogicznie, z tą różnicą, że w tutaj można wybrać także całe komponenty. Poniżej przykłady wybór, tym razem z drzewa operacji. Tak jak w przypadku części, tak i tutaj pojawi się folder w drzewie operacji z zestawem wybranych elementów.

Jak stworzyć zestaw wybranych elementów ( SOLIDWORKSSelection Set) - DPSTODAY - DPS Software

W obydwu przypadkach oznaczenie zestawu będzie wyglądało następująco: Zestaw wybranych elementów1(3), gdzie cyfra 1 oznacza nr zestawu, a cyfra w nawiasie (3) liczbę elementów wchodzących w skład zestawu. Poniżej znajdują się dwa zestawy: 1 i 2. W zestawie 1 znajdują się 4 elementy, a w zestawie 2 – 3 elementy.

Jak stworzyć zestaw wybranych elementów ( SOLIDWORKSSelection Set) - DPSTODAY - DPS Software

Aktualizowanie/dodawanie/usuwanie elementów z zestawów

a) dodawanie elementów

Gdy chcemy dodać elementy do danego zestawu wystarczy wybrać nowe elementy z przyciskiem CTRL, a następnie wybierając prawy przycisk myszy dodać je do już utworzonego zestawu.

Jak stworzyć zestaw wybranych elementów ( SOLIDWORKSSelection Set) - DPSTODAY - DPS Software

b) usuwanie elementów

Aby usunąć elementy znajdujące się w danym zestawie wybranych elementów, należy wybrać je lewym przyciskiem myszy w drzewie operacji (z CTRL jeśli wyborów jest więcej niż jeden) i pod prawym przyciskiem myszy zaznaczyć opcję usuń z zestawu wybranych.

Jak stworzyć zestaw wybranych elementów ( SOLIDWORKSSelection Set) - DPSTODAY - DPS Software

c) aktualizowanie elementów

Istnieje także możliwość szybszego dodawania i usuwania elementów z danego zestawu poprzez jego aktualizację. Aby to wykonać należy kliknąć w drzewie na folder zestawu wybranych elementów, tak, aby elementy do niego należące podświetliły się w obszarze graficznym. Następnie mając wciśnięty klawisz CTRL możemy wybierać nowe obiekty lub zaznaczać wcześniej wybrany (w celu ich odznaczenia), a następnie prawym przyciskiem myszy zaznaczyć Narzędzia wyboru, Zaktualizuj zestaw wybranych.

Jak stworzyć zestaw wybranych elementów ( SOLIDWORKSSelection Set) - DPSTODAY - DPS Software

 

Podziel się:

Ukończyłam Politechnikę Wrocławską na wydziale Mechanicznym, kierunek Mechanika i Budowa Maszyn. W DPS Software pracuję od 2020 roku jako trener, specjalista techniczny CAD. Moją pasją jest jazda na rolkach, interesuję się też ekologią i stylem życia zero waste.