Strona główna3DEXPERIENCEZapisywanie plików projektowych na Platformie 3DEXPERIENCE

Zapisywanie plików projektowych na Platformie 3DEXPERIENCE

Zapisywanie plików projektowych na Platformie 3DEXPERIENCE

Przeczytaj ten artykuł i dowiedz się, jak poprawnie zapisywać swoje projekty na Platformie 3DEXPERIENCE.

Zapisywanie plików na Platformie 3DEXPERIENCE można podzielić na dwa typu:

1. Interaktywne zapisywanie – zapisywanie polegające na podążaniu za oknami dialogowymi i wskazywanie opcji zapisu

2. Automatyczne zapisywanie – zapisywanie zbiorcze poprzez narzędzie BATCH SAVE TO 3DEXPERIENCE PLATFORM.

Interaktywne zapisywanie – zapisywanie polegające na podążaniu za oknami dialogowymi i wskazywanie opcji zapisu

Interaktywne zapisywanie plików na Platformę 3DEXPERIENCE odbywa się na karcie MySession poprzez przycisk Zapisz lub Zapisz z opcjami. System przeprowadza użytkownika przez cały proces zapisywania poprzez okna dialogowe.

Zapisywanie złożenia SOLIDWORKS na Platformie 3DEXPERIENCE:

W celu zapisania pliku w chmurze należy przejść na kartę MySession w SOLIDWORKS, klikając na ikonę Platformy w oknie zadań z prawej strony ekranu.

Jeśli nie widzisz ikony Platformy 3DEXPERIENCE, przejdź do dodatków SOLIDWORKS i włącz dodatek 3DEXPERIENCE.

Przed zapisaniem pliku na Platformę 3DEXPERIENCE upewnij się, czy w preferencjach wybrana jest odpowiednia przestrzeń współpracy, czyli, czy plik trafi w odpowiednie miejsce na Platformie. Informacja o aktywnym obszarze współpracy widoczna jest na górnym pasku okna MySession.

Jeśli aktywnym obszarem współpracy nie jest obszar, w którym chcesz zapisać swoje pliki, kliknij na strzałkę (obszar zaznaczony na czerwono nr 1), a następnie przejdź do ustawień, wybierając ikonę koła zębatego (obszar zaznaczony na czerwono nr 2).

Następnie wybierz odpowiedni obszar współpracy w menu rozwijalnym Preferencje (Credentials).

W oknie MySession dostępne są dwie formy zapisywania w chmurze: Zapisz (Save) i Zapisz z opcjami (Save with options).

Wybierając Zapisz z opcjami już podczas pierwszego zapisywania mamy możliwość wskazania Zakładki (Bookmark’a), w której chcemy umieścić wszystkie zapisywane pliki, bądź te wybrane.

– Kliknij PPM na złożenie i wybierz Zapisz z opcjami (Save with options).

– Następnie wybierz Zakładkę, w której chcesz umieścić zapisywane pliki. W tym celu wybierz przycisk Select Bookmark (Wybierz Zakładkę) i wskaż Zakładkę, w której projekt ma zostać zapisany.

 

Wybierając przycisk Apply to Selected (Zastosuj do wybranego) zakładka zostanie przypisana tylko do podświetlonego pliku – w naszym przypadku złożenie najwyższego poziomu.

Zapisanie złożenia najwyższego poziomu w zakładce jest dobrą praktyką. Do przeglądania całej struktury złożenia w aplikacji Bookmark Editor potrzebujemy jedynie pliku najwyższego poziomu. Klikając ikonę z plusem (po rozwinięciu z minusem) rozwija się cała struktura dodanego złożenia, dlatego osobne dodawanie poszczególnych części do Zakładki w Bookmark Editor jest zbędne. Więcej informacji o aplikacji Bookmark Editor dowiesz się w artykule: link.

Po wybraniu odpowiedniej zakładki dla złożenia najwyższego poziomu, warto zaznaczyć opcję Odblokuj po zapisaniu (Unlock files after saving), jeśli nie będziemy później pracować na zapisywanych pikach, następnie klikamy Zapisz (Save).

Zapisane pliki zostały umieszczone w odpowiedniej przestrzeni współpracy, złożenie najwyższego poziomu znajduje się w odpowiedniej zakładce.

Automatyczne zapisywanie – zapisywanie zbiorcze poprzez narzędzie BATCH SAVE TO 3DEXPERIENCE PLATFORM.

Narzędzie BATCH SAVE służy do zbiorczego zapisania całego projektu na Platformę 3DEXPERIENCE. Główną zaletą tej metody zapisywania jest umożliwienie użytkownikom zachowania wstępnie zdefiniowanej organizacji plików. Narzędzie BATCH SAVE replikuje istniejącą strukturę folderów z Eksploratora plików Windows jako zakładki w aplikacji Bookmark Editor. Ponadto narzędzie BATCH SAVE działa w tle, podczas zapisywania projektu na Platformę 3DEXPERIENCE użytkownicy mogą wykonywać dalsze działania w programie SOLIDWORKS.

W celu zapisania wszystkich plików projektu należy uruchomić narzędzie BATCH SAVE, kliknij Narzędzia, Zapisywanie partii do 3DEXPERIENCE.

Dodaj lokalizację folderu, w którym znajduje się projekt, wskaż odpowiednią przestrzeń współpracy, w której projekt ma zostać zapisany i opcjonalnie możesz również wybrać zakładkę.

Po kliknięciu Zapisz (Save) cały projekt zostanie zapisany we wskazanej przestrzeni i zakładce.

Narzędzie BATCH SAVE w sposób automatyczny zapisuje cały projekt w chmurze, z zachowaniem predefiniowanej struktury z Eksploratora plików Windows.

Podziel się:

Absolwentka Politechniki Rzeszowskiej na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ze specjalnością Programowanie i Automatyzacja Obróbki. Inżynier Oprogramowania CAD w DPS Software. Prywatnie miłośniczka podróży, sportu i języków obcych.