Strona głównaSWOODWstawiaj nowy panel we właściwy sposób. Omówienie opcji do pozycjonowania panelu.

Wstawiaj nowy panel we właściwy sposób. Omówienie opcji do pozycjonowania panelu.

Wstawiaj nowy panel we właściwy sposób. Omówienie opcji do pozycjonowania panelu.

W większości korpusów meblowych w programie SWOOD Design podstawowym budulcem jest Panel. Najlepszym sposobem na stworzenie konstrukcji korpusu jest operacja „Utwórz nowy panel”. Bazuje ona na szablonach paneli, które należy odpowiednio spozycjonować by uzyskać zamierzony korpus.

Czym jest panel i jak go wstawić?

Panel jest częścią specyficzną SWOOD, która skonfigurowana jest w taki sposób, aby jej podstawowe wymiary dostosowywały do wiązań ustawionych podczas pozycjonowania.

Pierwszym krokiem podczas wstawiania nowego panelu jest wywołanie operacji „Utwórz nowy panel”.

Są na to dwa sposoby:

  1. Można skorzystać z tejże funkcji dostępnej w karcie SWOOD Design w menedżerze poleceń CommandManager.
  2. SWOOD Design - menadżer polecen - utwórz nowy panel

  3. Kliknąć PPM wybrany panel z biblioteki paneli a następnie wybrać „Wstaw kopię”.
  4. SWOOD DESIGN wstaw nowy panel poprzez funkcję wstaw kopię

Rekomendowany jest sposób nr 2, ponieważ jest on pozbawiony ryzyka błędu niewłaściwego szablonu panelu.

„Utwórz nowy panel” możemy przystąpić do wstawiania nowego panelu i pozycjonowania go. Panel możemy wstawić wybierając Nowy panel lub Nowy panel pozycjonowany.

Skróty klawiszowe – jak sprawnie definiować panel?

Proces tworzenia wiązań i definicji wymiarów pominiemy w tym artykule i skupimy się na skrótach klawiszowych. Dostępne sa one w oknie Opcji, które otworzy się po kliknięciu ikony koła zębatego.

SWOOD Design - wstawianie panelu poprzez skróty klawiszowe

Najważniejsze są trzy skróty wymienione w pierwszej kolejności oraz kopiowanie panelu z wiązaniami i to tym funkcjom poświęcimy uwagę.

Klawisz “R”

Zmienia przednią ścianę – przy zaznaczonym panelu kliknięcie klawisza „R” skutkuje zmianą przedniej ściany („krawędzi”) o 90 stopni. Przednia krawędź oznaczona jest kolorem jasnoróżowym (pozostałe są jasnoszare).

SWOOD-Design - wstawianie panelu poprzez skrót klawiszowy R
SWOOD-Design - wstawianie panelu poprzez skrót klawiszowy R

Klawisz “T”

Zmienia górną ścianę – przy zaznaczonym panelu kliknięcie klawisza „T” skutkuje zmianą górnej i dolnej ściany, a więc zamianą ścian normalnych do osi Z. Górna ściana oznaczona jest kolorem jasnofioletowym (tylna jest jasnoszara). Funkcja ta szczególnie przydaje się podczas kopiowania panelu z wiązaniami (Kliknij panel i przeciągnij z CRTL), gdy panel należy zorientować górną ścianą do środka korpusu – tak jak domyślnie wstawiany jest nowy panel.

SWOOD-Design - wstawianie panelu poprzez skrót klawiszowy T
SWOOD-Design - wstawianie panelu poprzez skrót klawiszowy T

Klawisz “C”

Definiuje panel z wiązaniami wspólnymi – przy zaznaczonym panelu kliknięcie klawisza „C” skutkuje stworzeniem wiązań z każdą ścianą będącą w styczności (pokrywającą się) z jakąkolwiek płaszczyzną. Funkcja ta wykorzystywana jest prawdopodobnie najczęściej ponieważ może bardzo przyspieszyć pracę z prostymi korpusami. Warto zwrócić uwagę na zmianę kolorystyki panelu po całkowitym zdefiniowaniu wiązań. Kolor jasnoszary oznaczający panel niedodefiniowany zmienia się w ciemnoszary informując o całkowitym zdefiniowaniu.

SWOOD-Design - wstawianie panelu poprzez skrót klawiszowy C

W przypadku gdy położenie którejś ze ścian zostanie zmienione i nie będzie ona styczna z żadną płaszczyzną naciśnięcie klawisza „C” będzie skutkowało brakiem wiązania dla tej ściany. Program wykona wiązania tylko dla ścian stycznych z płaszczyznami.

“Ctrl” + “Mouse Up”-

Kopiuje panel z wiązaniami. Aby skorzystać z tej funkcji należy wcisnąć i przytrzymać klawisz CTRL i jednocześnie kliknąć LPM wybraną ścianę i przeciągnąć w kierunku w którym chcemy skopiować panel. Funkcja ta pozwala na skopiowanie panelu w osi normalnej do wybranej ściany z zachowaniem wiązań, które nie były w osi kopiowania. Dla przykładu kopiując panel przy wyborze ściany dolnej „zerwiemy” jedynie wiązanie z płaszczyzną góra – wiązania ścian bocznych („krawędzi”) pozostaną identyczne jak w panelu kopiowanym.

SWOOD-Design - wstawianie panelu poprzez skrót klawiszowy ctrl + LPM

Wszystkie te skróty pozwalają na dużo bardziej wydajną pracę i dają nam większą kontrolę nad projektem. Niewątpliwie warto wprowadzać wszelkie skróty klawiszowe do swoich nawyków pracy w programie SWOOD i SOLIDWORKS.

Podziel się:

Tytuł magistra uzyskałem na Politechnice Warszawskiej, na Wydziale Inżynierii Produkcji. Pracę magisterską realizowałem w obszarze skanowania, modelowania oraz wizualizacji 3D. W DPS Software rozwinąłem swoje doświadczenie z oprogramowaniem SOLIDWORKS poszerzając je o dodatek SWOOD do projektowania mebli, a także SOLIDWORKS Visualize do tworzenia realistycznych renderingów. Oprócz doświadczenia inżynierskiego od kilku lat pracuję jako fotograf oraz realizuję się w produkcji filmów. W wolnej chwili sięgam po longboard, dobrą książkę albo jadę z żoną pod namiot do Sopotu.