Swood

W poniższym artykule chciałbym pokazać jak rozpocząć pracę w SWOOD CAM. Program jest bardzo intuicyjny, lecz rozpoczęcie pracy może być problematyczne dla początkującego użytkownika. Pracę możemy rozpocząć na kilka sposobów, przedstawię wszystkie z nich, lecz w

W wersji SWOOD 2020 wprowadzono zmiany poprawiające wydajności, szczególnie w przypadku dużych złożeń. Nowa wersja programu wyszukuje zmodyfikowane części/złożenia, a następnie przelicza tylko te, które uległy modyfikacji. Otwieranie modelu czy złożenia trwa znacznie krócej.  Program

Jednym najważniejszych elementów składających się na oprogramowanie SWOOD jest biblioteka okuć meblowych. Biblioteka SWOOD jest w pełni otwarta i każdy jest w stanie dowolnie dodawać do niej elementy. Jednak z doświadczenia wiem, że w codziennej

Podczas pracy w SWOOD projekty zapisujemy najczęściej w folderach konkretnych klientów. Powoduje to, że mając do wykonania podobny mebel mamy problem z wykonaniem niezależnej kopii tego pliku. Jeżeli plik zapiszemy w bibliotece mamy dostępne narzędzie

Zdarzyło Ci się, że podczas definicji parametrów SWOODBox Twój alias podświetlony jest na czerwono? Jednym z powodów oczywiście może być powtórzenie aliasu, który musi być wartością unikalną. Kolejny powód? Twój alias znajduje się na liście zmiennych,

Dzięki automatyzacji oprogramowania SWOOD znacznie zyskujesz na czasie projektowania. Producenci mebli najczęściej wykorzystują ograniczoną ilość i typ okuć. Podczas dostosowywania programu pod swoje potrzeby konieczne jest dodanie nowych SWOODBox'ów. Jednak obszerność dostarczanej przez nas biblioteki

W tym artykule wyjaśnię, jak uniknąć jednego z błędów, który najczęściej popełniają nowi użytkownicy Swood Cam. W Swood Cam istnieje operacja, pozwalająca na zaprogramowanie ruchu narzędzia tak, aby poruszało się ono wzdłuż swobodnego szkicu – przesuń

Oprogramowanie SWOOD po zainstalowaniu, uruchamiane jest w 30-dniowej wersji testowej. W celu włączenia pełnej wersji konieczna jest aktywacja oprogramowania. Podczas ładowania dodatku pojawi się okno menedżera aktywacji SWOOD Design. W pierwszym kroku należy wybrać opcję „Chcę

Aby wykonać Import materiałów do SWOOD poprzez format CSV, należy wcześniej przygotować odpowiednio dane o poszczególnych materiałach. Poniżej przedstawione zostały parametry, które mogą zostać wykorzystane do importowania. Nazwa materiału, Opis materiału, Grubość, Usłojenie – możliwe

Głównymi złączami wykorzystywanymi przy tworzeniu mebli skrzyniowych są standardowe złącza typu kołek, mimośród czy też konfirmant. Co raz częściej zdarza się wykorzystywać nowe niestandardowe złącza, w których otwory mają specjalistyczną budowę. Przykładem takiego złącza jest