Strona głównaSOLIDWORKS (Strona 21)

SOLIDWORKS

Wycieczka po mieście w SolidWorks? Poniżej przedstawiono funkcję Przejście oraz jej możliwości. Przejście pozwala na tworzenie interaktywnych wycieczek poprzez trójwymiarową geometrię maszyn, zakładów, urządzeń, miast :) lub innych systemów utworzonych w środowisku SolidWorks. Przejścia mogą być rejestrowane

Ostatnio zgłosił się do nas klient z zapytaniem jak rzutować i wyciąć dowolny kształt na arkuszu blachy w kształcie rury tak, aby płaszczyzna cięcia była prostopadła do arkusza blachy.  Okazało się, że nie jest to

W pliku złożenia SolidWorks bardzo pomocne jest wyświetlanie różnych części w różnych kolorach. Pomaga to w symboliczny sposób odróżnić każdy z elementów, może być użyte do wyświetlenia ostatecznego koloru części po malowaniu lub do zastosowania

Zazwyczaj gdy chcesz stworzyć pochyloną  płaszczyznę odniesienia , najpierw wybierasz płaszczyznę dla kąta odniesienia a następnie krawędź lub oś wokół  której będziesz płaszczyznę obracał. Jednak czasami płaszczyzna nie znajduje się w  pozycji której chcemy i

Widok przekroju w  izometrii! Częściowy przekrój perspektywiczny tworzy przekrój w widoku poglądowym (izometryczny, aksonometryczny trójwymiarowy, aksonometryczny dwuwymiarowy). Metoda ta polega na konfiguracjach części. Oczywiście zawsze można dokonać konfiguracji  wyciągnięcia wycięcia, a w rysunku pokazać widok i umieścić

Czasami, gdy SolidWorks zostanie nieprawidłowo zamknięty, lub też system operacyjny przestanie odpowiadać i zresetujemy nasz komputer, zdarza się, że przy uruchamianiu programu wyskoczy komunikat: „Plik dziennika nie mógł zostać zapisany. Autoodzyskiwanie nie będzie działało. Inna

Użytkownicy SOLIDWORKS doskonale zdają sobie sprawę z tego, że korzystanie z jednostanowiskowej licencji możliwe jest wyłącznie na jednym komputerze na raz. Sposób licencjonowania zmienił się i obowiązuje od kwietnia 2014 r. Nie wszyscy natomiast wiedzą,

Nową funkcjonalnością dostępną w SolidWorks 2014 jest możliwość wstawienia wymiaru na rysunku, którego tekst zostanie umieszczony zarówno powyżej linni wymiarowej jak również poniżej zgodnie z obowiązującymi normami ISO. Opcja ta dostępna jest dla wymiarów liniowych, promieniowych

Kolejny certyfikat z cyklu to… Certyfikat CSWP – Certified SOLIDWORKS Professional, potwierdza zaawansowane umiejętności obsługi oprogramowania SolidWorks. Nie jest wymagane posiadanie certyfikatu CSWA przed przystąpieniem do egzaminu na certyfikat CSWP. Obecnie certyfikat składa się z 3 segmentów,

Zgodnie z założeniem, w trzecim artykule dokończę tematykę dużych złożeń. Na samym początku zwróciłem uwagę na trzy sposoby poprawienia wydajności złożeń. Przypomnijmy więc, że spośród dostępnych sposobów należy wymienić przede wszystkim: Tworzenie reprezentacji uproszczonych złożeń, Tworzenie konfiguracji