Strona głównaAlphaCAM (Strona 2)

AlphaCAM

UWAGA! W wersji 2018 R1 Menadżer Warstw zmienił nazwę na Menadżer Zapytań.   W artykule przybliżę działanie Menadżera Warstw, czyli narzędzia służącego do automatycznego przypisywania geometrii do warstw zdefiniowanych przez użytkownika. Wspomaga ono programowanie obróbek dla powtarzalnych

Czy zastanawialiście się dlaczego na symulacji niektóre przygotówki , które były definiowane z bryły wyglądają bardzo „kanciasto”? Jak bryła widoczna poniżej? Odpowiedzialny jest za to parametr Bryłowej Tolerancji Współczynnika skali. Aby go odnaleźć należy przejść do

Ostatnio spotkałem się z pytaniem, czy istnieje możliwość kontroli posuwu narzędzia na narożach przedmiotu obrabianego. Opcja taka może się przydać np. wtedy gdy nie chcemy aby maszyna zbyt gwałtownie wykonywała zwroty przy zmianie kierunku lub

W Alphacam istnieje narzędzie rzutowania obiektów dostępne w zakładce 3D -> Rzutowanie 3D. Jak sama nazwa wskazuje, umożliwia ono wykonanie rzutowania zaznaczonych obiektów (Geometrii, polilinii, splajnów oraz dróg narzędzia) na wybrane płaszczyzny, powierzchnie, bryły bądź STL.     Mankamentem

W Alphacam możliwe jest programowanie ścieżki narzędzia na obiektach typu geometrie, polilinie i splajny, które są elementami grafiki wektorowej. Jak doskonale wiemy, możemy takie obiekty przygotować sami w Alphacam, lub zaimportować gotową geometrię z programów

Niekiedy zdarza się, że otrzymany przez nas plik rysunku zawiera dużo niepotrzebnych elementów, takich jak zbędne widoki, wymiary lub dodatkowe bryły. Mogą one zasłaniać geometrie, na których chcemy zaprogramować obróbki, przez co praca z takim

Dzisiaj zajmiemy się bardzo prostą i przydatną funkcją w Alphacam – Obrób Splajn lub Polilinia. Sfazowane krawędzie na powyższym detalu zostały wykonane za pomocą frezu walcowo-czołowego na maszynie 5-osiowej. Jak przygotować taką obróbkę? Nic prostszego, wystarczy wykorzystać funkcję obróbki

W Alphacam można wykorzystywać granice geometrii, które pomagają ograniczyć ruchy robocze narzędzia w powietrzu podczas obróbki indeksowanej. Na przykładzie bryły, która posiada cztery ścięte ściany w kształcie trapezu przedstawię, jak łatwo ograniczyć ruchy robocze narzędzia w

Obróbki Auto Z pozwalają na pobranie informacji o górnym i dolnym poziomie frezowania z geometrii. Tworząc geometrię z poziomami z poziomami Z już na tym etapie podajemy gdzie jest górny, a gdzie dolny poziom frezowania.

W poprzednim artykule Nesting – Baza danych arkusza pokazałem w jaki sposób możemy zdefiniować Bazę danych arkusza w nestingu. W tym pokażę jak to wykorzystać w praktyce, a także jak zdefiniować i zarządzać odpadem. Jak już mamy zdefiniowaną