Strona głównaSOLIDWORKS (Strona 3)

SOLIDWORKS

Service Pack 3 jest dostępny już od końca maja 2020. Wciąż jednak zdarzają się częste zapytania o nowy interfejs. Główne z nich to: „Gdzie się podziała ikona menu Pomoc?”. W tym artykule odpowiadamy na to

Kontynuujemy artykuł o wydajności SOLIDWORKS. W części drugiej skupimy się na: Wymagania sprzętowe Karta graficzna Procesor Weryfikacja sprzętu na podstawie testu wydajności Ustawienia Windows Ustawienia SOLIDWORKS Elementy importowane Praktyki złożeń Tryby uruchamiania plików Pierwsze 5 punktów

Niewiele osób wie, że SOLIDWORKS posiada możliwość wybrania elementów w modelu i zapisaniu tego wyboru jako tzw. zestaw wybranych elementów. Funkcja ta może być przydatna, kiedy kilku ścianom, krawędziom czy elementom modelu chcemy nadać odpowiednie

Oprogramowanie SOLIDWORKS, jak wiele innych, do prawidłowej i wydajnej pracy wymaga odpowiednich ustawień zarówno w samym programie jak i w systemie operacyjnym. W tym artykule przedstawię i omówię ustawienia, dzięki którym praca SOLIDWORKS będzie wydajniejsza. Uwaga.

Czy wiesz, że możesz sterować właściwością dostosowaną zmieniając jej parametr z poziomu tabeli w rysunku? Aby dodać konkretną właściwość dostosowaną do tabeli rysunkowej, należy najpierw zdefiniować ją w pliku części. Jak już tam jest to możemy

Na każdym kroku człowiek stara się usprawnić sobie pracę. Szukamy sposobów na poprawę naszej wydajności. Próbujemy skrócić montaż części o kilka sekund lub zminimalizować liczbę kliknięć myszy podczas pracy na modelu. Pojedyncze ulepszenie może nie

SOLIDWORKS pozwala na wykrycie kolizji z innymi komponentami w trakcie przenoszenia lub rotacji komponentu. Istnieje możliwość wykrycia kolizji dla wybranych elementów lub dla wszystkich komponentów w złożeniu. Aby wykryć kolizję w trakcie przenoszenia lub obrotu elementu

W SOLIDWORKS 2020 dodano nową relację szkicu „Ciągłość skrętna G3”, która może zostać nadana pomiędzy splajnami i innymi elementami szkicu 2D. Aby ją nadać w szkicu musi być naszkicowany splajn oraz jedna z następujących geometrii:

Czy wiedziałeś o tym, że aby dodać właściwość dostosowaną, która będzie widoczna w tabeli elementów ciętych należy ją dodać we właściwościach listy elementów ciętych a nie we właściwościach pliku? Należy tutaj rozróżnić dwie tabele: lista materiałów

SOLIDWORKS Composer współpracuje z programem SOLIDWORKS, konwertując pliki części i zespołów na działające modele do dokumentacji. Proces jest stosunkowo prosty, ale podczas pracy z dużymi złożeniami należy pamiętać o kilku kwestiach podczas konwertowania ich na