Maj 2022

Narzędzie Digger w SOLIDWORKS Composer umożliwia powiększenie fragmentu modelu, aby pokazać szczegółowy widok skomplikowanej geometrii. Za pomocą tego narzędzia można zmieniać przezroczystość, widoczność modelu lub zapisać wyróżniony fragment. Parametry dostępne w narzędziu digger Procent - procentowa

Modyfikacja parametrów zawartych w zakładce Kontrola Maszyna umożliwia optymalizację generowanej ścieżki narzędzia dostosowującą ją do kinematyki i specyfikacji maszyny CNC. W poniższym artykule opisane zostały parametry zawierające się w zakładce Kontrola Maszyna, a także pokazane