Strona głównaSOLIDWORKS Composer

SOLIDWORKS Composer

Zawartość SOLIDWORKS Composer można zapisać jako dokument HTML i wyświetlać go przeglądarce internetowej. W tym artykule dowiemy się jak to zrobić oraz omówimy podstawowe zmiany skryptu. Podczas publikacji pliku HTML oprogramowanie korzysta z domyślnego szablonu

Zawartość SOLIDWORKS Composer można opublikować w dokumencie PDF w trzech różnych formatach: - Universal 3D: Ten format zawiera dane o obiekcie w postaci 3D. - SMG (zawartość ulepszona): wyświetla plik SMG we wbudowanym odtwarzaczu SOLIDWORKS Composer

Narzędzie Digger w SOLIDWORKS Composer umożliwia powiększenie fragmentu modelu, aby pokazać szczegółowy widok skomplikowanej geometrii. Za pomocą tego narzędzia można zmieniać przezroczystość, widoczność modelu lub zapisać wyróżniony fragment. Parametry dostępne w narzędziu digger Procent - procentowa

Podczas pracy z SOLIDWORKS Composer, bardzo często napotykamy sytuację, gdy konieczne jest wygenerowanie listy materiałów komponentów konstrukcji, z którą w danym momencie pracujemy. W artykule pokażemy w jaki sposób utworzyć i jak pracować z taką

SOLIDWORKS Composer umożliwia udostępnianie domyślnych właściwości dokumentu w różnych systemach komputerowych. Dzięki temu można stworzyć w firmie standard dla domyślnych właściwości dokumentu. Właściwości pliku w SOLIDWORKS Composer Po stworzeniu własnych ustawień, należy je zapisać w pliku właściwości.

SOLIDWORKS COMPOSER jest narzędziem, pozwalającym na stworzenie dokumentacji technicznej lub/i animacji do różnych etapów procesów produkcji konstrukcji. Często pojawia się potrzeba stworzenia kilku różnych animacji z tego samego złożenia. Aby stworzyć nową animację, nie musimy

Od czasu do czasu użytkownicy SOLIDWORKS Composer zgłaszają, że nie mogą uzyskać dostępu do przewodnika użytkownika / dokumentu pomocy SOLIDWORKS Composer za pośrednictwem okna SOLIDWORKS Composer> Pomoc> Tematy pomocy. SOLIDWORKS Composer próbuje domyślnie otworzyć dokument pomocy

W nowym SOLIDWORKS Composer 2021 i Composer Player istniej możliwość automatycznego podświetlania niewidocznych aktorów znajdujących się w złożeniu. Funkcjonalność ta może być bardzo przydatna do śledzenia tego, co jest wyświetlone w naszej konstrukcji, a czego nie

Czy widzieliście kiedyś animację efektu przepływu cieczy utworzoną w SOLIDWORKS Composer? Jest to bardzo proste. Poniżej zademonstruję kroki, które można wykonać, aby stworzyć iluzję przepływu płynu w rurze. Po wczytaniu modelu, w pierwszym kroku, należy nałożyć

W najnowszej wersji SOLIDWORKS Composer 2020 pojawiła się opcja: Przechwytywanie w zakresie 360o. Umożliwia on przechwytywanie określonej liczby obrazów modelu wzdłuż pionowej osi, wykonując obrót o 360o zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Do tej pory niestandardowe