Strona głównaArtykuły autora: Krzysztof Wojtaś (Strona 3)

Autor: Krzysztof Wojtaś

Część wieloobiektowa czy Złożenie? Istnieje coraz mniej różnic pomiędzy częścią wieloobiektową a złożeniem. Wszędzie, gdzie istnieją podobieństwa użytkownik może zastosować korzyści płynące z wydajności oraz możliwości zarządzania plikami. W chwili, gdy podobieństwa nie istnieją, obydwa przypadki

Szybki szkic – być może widziałeś tę funkcję, ale podejrzewam, że nigdy z niej nie korzystałeś. Jest ona usytuowana jako ostatnia ikona w zakładce Szkic, widoczna podczas modelowania części, dostępna już w starszych wersjach. Jest

Dodawanie łączników Toolbox w części, gdzie otwory rozmieszczone są na cylindrycznej ścianie można przeprowadzić na kilka sposobów. Na początku wykonajmy część, przykładowo taką jak na rysunku poniżej. Otwory w tym przypadku zostały wykonane przy użyciu

Zdarza się, że wykonując rysunki wykonawcze wykorzystujesz narzędzie Notatki w celu dopisania niektórych potrzebnych informacji a po aktualizacji części czy zmianie geometrii notatka zostaje ze starymi parametrami? Pokażę Ci, jak szybko stworzyć notatkę, która będzie

W pliku złożenia SolidWorks bardzo pomocne jest wyświetlanie różnych części w różnych kolorach. Pomaga to w symboliczny sposób odróżnić każdy z elementów, może być użyte do wyświetlenia ostatecznego koloru części po malowaniu lub do zastosowania

Często mamy do czynienia z modelami importowanymi. Standardowy zabieg jaki musimy wykonać do lekko zmodyfikować część dodając lub usuwając materiał. Czasami pojawia się także potrzeba przesunięcia otworów lub wybranych ścian. O ile zamodelowanie otworu np.

Ostatnio zostałem zapytany o możliwość wykonania kwadratowej sprężyny w SOLIDWORKS. Oczywiście proces wykonywania różni się trochę od tworzenia zwykłej sprężyny, jednak dostępne funkcje oprogramowania dają nam wiele możliwości na wykonanie jej. W tym przypadku najważniejszym

SOLIDWORKS 2014 oferuje możliwość wykorzystania Inteligentnych Wiązań do szybkiego łączenia części koncentrycznych z dodaniem zablokowania obrotu. Znajduje to przede wszystkim zastosowanie w sytuacji korzystania ze śrub, wałów, łączników, kół zębatych, kół pasowych i rolek w złożeniu,

Prostym ale potężnym  narzędziem wprowadzonym do kursu "SOLIDWORKS Podstawy Modelowania części" jest narzędzie skorupy. Pozwala ona na usunięcie wybranych ścian części i zastosowania jednolitej grubości ścianki w jej obrębie, co jest szczególnie przydatne dla form wtryskowych. Opóźniając