Październik 2022

Jeżeli korzystasz z włączonej opcji Grafika „RealView”, to na pewno korzystasz z wyświetlania właściwości graficznych użytego materiału lub narzucasz swój własny wygląd na zrobiony model. SOLIDWORKS posiada całkiem bogatą bibliotekę wyglądu materiałów, ale co w

SOLIDWORKS Flow Simulation jest jednym z produktów analitycznych SOLIDWORKS pozwalającym na obliczenia przepływów, w tym aerodynamiki zewnętrznej, metodą objętości skończonych. Jest to zaawansowane pod względem numerycznym narzędzie pozwalające przenieść na ekran komputera skomplikowaną fizykę wielu

Czy kiedykolwiek marzyłeś o użyciu w projekcie komponentu, który „myśli” tak jak Ty? Elementu, który dopasowuje się do wskazanej przestrzeni, a jednocześnie zachowuje zasady projektowania Twojej firmy? Taki element istnieje i nazywa się SWOODBox! W

Jak wiadomo, Prawym Przyciskiem Myszy (PPM) możemy obracać modelem. Podczas manipulowania modelem, może się okazać, że trudno go z powrotem ułożyć w żądanym położeniu. W takim wypadku warto zaznajomić się z panelem Orientacja. Najszybciej można

W tym artykule będziemy modelować propagację pęknięć w stalowym zbiorniku ciśnieniowym za pomocą XFEM. W sekcji postprocessingu tego warsztatu zapoznamy się z narzędziami i funkcjami dostępnymi w module Wizualizacja, które

Każdy z nas w swojej karierze zawodowej spotkał się z przedefiniowanym szkicem. Oznacza to nadanie relacji/wymiarów, które są w sprzeczności lub są niepotrzebne. Czyli występuje tak zwany konflikt elementu. Przeanalizujmy co oznaczają kolory poszczególnych linii. Niebieski -

Czym jest analiza nieliniowa? Najbardziej powszechny rodzaj analizy wytrzymałościowej, tj. analiza liniowa, wymaga wprowadzenia szeregu założeń: poczynając od materiału pracującego wg modelu konstruktywnego Hooke'a, przez założenie małych przemieszczeń (małych w porównaniu do wymiarów konstrukcji), po niezmienne

3DEXPERIENCE to zestaw funkcjonalnych narzędzi, które wpływają na wydajność organizacji niemal w każdym obszarze: od komunikacji i przepływu informacji, poprzez wymianę plików i zarządzanie projektem, aż po zagadnienia stricte inżyniskie, w tym projektowanie 3D CAD. Design

Uszkodzone części samochodowe w przypadku wielu modeli aut mogą stanowić duży problem. Wymiana uszkodzonego elementu na nowy, zwłaszcza w przypadku aktualnej sytuacji ekonomicznej, może być trudna, wręcz niemożliwa. Tutaj z pomocą przychodzą nam rozwiązania peel3D –

CFD (obliczeniowa mechanika płynów, ang. computational fluid dynamics) to świetna technologia, z której może skorzystać wiele firm. Jednak nie jest to powszechne narzędzie, głównie ze względu na charakter standardowych dostępnych programów CFD, które powodują nieefektywne