Strona głównaSOLIDWORKS Simulation

SOLIDWORKS Simulation

NIEWYSTARCZAJĄCO POWIĄZANE OBIEKTY W badaniach statycznych narzędzie to pokazuje, które obiekty w części lub złożeniu mogą się swobodnie przemieszczać lub obracać. Wynikiem tego będzie lista wszystkich stopni swobody w niedostatecznie utwierdzonym modelu lub komunikat, że model

Ewolucja stosu kartek Obliczenia ręczne były intensywnie przeprowadzane w procesach projektowania na przełomie ostatnich stuleci. Były one narzędziem absolutnie koniecznym, pozwalającym na pogodzenie bezpieczeństwa, ergonomii użytkowania i estetyki. Niestety, były wtenczas również jedynym dostępnym rozwiązaniem, warto

SOLIDWORKS Flow Simulation jest jednym z produktów analitycznych SOLIDWORKS pozwalającym na obliczenia przepływów, w tym aerodynamiki zewnętrznej, metodą objętości skończonych. Jest to zaawansowane pod względem numerycznym narzędzie pozwalające przenieść na ekran komputera skomplikowaną fizykę wielu

Czym jest analiza nieliniowa? Najbardziej powszechny rodzaj analizy wytrzymałościowej, tj. analiza liniowa, wymaga wprowadzenia szeregu założeń: poczynając od materiału pracującego wg modelu konstruktywnego Hooke'a, przez założenie małych przemieszczeń (małych w porównaniu do wymiarów konstrukcji), po niezmienne

W SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM znajduje się funkcjonalność umożliwiająca definiowanie wielowarstwowej skorupy kompozytowej dla badań statycznych, częstotliwości i wyboczenia. Program używa teorii laminatu kompozytowego będącego specjalnym materiałem ortotropowym, który jest modelowany jako pojedyncza powierzchnia z kilkoma

Badania topologii obejmują nieparametryczną optymalizację topologii części. Zaczynając od maksymalnej przestrzeni projektu (co oznacza maksymalny dopuszczalny rozmiar dla danego komponentu) i uwzględniając wszystkie zastosowane obciążenia, umocowania i ograniczenia produkcyjne, optymalizacja topologii wyszukuje nowy układ materiału

Interpretacja wyników otrzymanych drogą symulacji analitycznych stanowi nieraz wyzwanie nawet dla doświadczonych obliczeniowców. Zważając na fakt, iż na finalne wartości wyników ma wpływ szereg czynników rozpoczynając od zaproponowanego modelu obliczeniowego, przez przeprowadzoną dyskretyzację aż po

Coraz większe możliwości sprzętu i postępujące zaawansowanie stosowanego oprogramowania sprawiły, że obecnie symulacje są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki, inżynierii i wielu innych. Dlatego tak ważne jest, aby wirtualne prototypowanie i związana z nim

Oprogramowanie do tworzenia projektów mechanicznych SOLIDWORKS i oprogramowanie SOLIDWORKS Flow Simulation CFD tworzą kompleksowe środowisko inżynieryjne do ewaluacji wymiany ciepła przez połączenie w całość wszystkich faz analizy — od projektowania modeli bryłowych, przez konfigurowanie problemu

Projektanci i inżynierowie mogą rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy konstrukcyjne, korzystając z badań statycznych przy założeniu liniowości i elastyczności materiałów w warunkach statycznych oraz statycznych obciążeń i umocowań (niezmiennych w czasie). Parametry te umożliwiają obliczenie