Strona głównaSimulation

Simulation

SOLIDWORKS Flow Simulation jest jednym z produktów analitycznych SOLIDWORKS pozwalającym na obliczenia przepływów, w tym aerodynamiki zewnętrznej, metodą objętości skończonych. Jest to zaawansowane pod względem numerycznym narzędzie pozwalające przenieść na ekran komputera skomplikowaną fizykę wielu

Czym jest analiza nieliniowa? Najbardziej powszechny rodzaj analizy wytrzymałościowej, tj. analiza liniowa, wymaga wprowadzenia szeregu założeń: poczynając od materiału pracującego wg modelu konstruktywnego Hooke'a, przez założenie małych przemieszczeń (małych w porównaniu do wymiarów konstrukcji), po niezmienne

W SOLIDWORKS SIMULATION PREMIUM znajduje się funkcjonalność umożliwiająca definiowanie wielowarstwowej skorupy kompozytowej dla badań statycznych, częstotliwości i wyboczenia. Program używa teorii laminatu kompozytowego będącego specjalnym materiałem ortotropowym, który jest modelowany jako pojedyncza powierzchnia z kilkoma

Badania topologii obejmują nieparametryczną optymalizację topologii części. Zaczynając od maksymalnej przestrzeni projektu (co oznacza maksymalny dopuszczalny rozmiar dla danego komponentu) i uwzględniając wszystkie zastosowane obciążenia, umocowania i ograniczenia produkcyjne, optymalizacja topologii wyszukuje nowy układ materiału

Interpretacja wyników otrzymanych drogą symulacji analitycznych stanowi nieraz wyzwanie nawet dla doświadczonych obliczeniowców. Zważając na fakt, iż na finalne wartości wyników ma wpływ szereg czynników rozpoczynając od zaproponowanego modelu obliczeniowego, przez przeprowadzoną dyskretyzację aż po

Coraz większe możliwości sprzętu i postępujące zaawansowanie stosowanego oprogramowania sprawiły, że obecnie symulacje są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki, inżynierii i wielu innych. Dlatego tak ważne jest, aby wirtualne prototypowanie i związana z nim

Oprogramowanie do tworzenia projektów mechanicznych SOLIDWORKS i oprogramowanie SOLIDWORKS Flow Simulation CFD tworzą kompleksowe środowisko inżynieryjne do ewaluacji wymiany ciepła przez połączenie w całość wszystkich faz analizy — od projektowania modeli bryłowych, przez konfigurowanie problemu

Projektanci i inżynierowie mogą rozwiązywać najczęściej pojawiające się problemy konstrukcyjne, korzystając z badań statycznych przy założeniu liniowości i elastyczności materiałów w warunkach statycznych oraz statycznych obciążeń i umocowań (niezmiennych w czasie). Parametry te umożliwiają obliczenie

Parametr Śledzenie trendu w SOLIDWORKS Simulation umożliwia podgląd wyników symulacji w miarę wprowadzania kolejnych zmian. Bazowa linia definiowana jest na podstawie wstępnych wyników. Po dokonaniu modyfikacji: parametrów symulacji, geometrii lub konfiguracji, ponowne uruchomienie badania spowoduje

W analizie metodą elementu skończonego (MES), problem jest przedstawiany jako układ równań algebraicznych, które muszą zostać rozwiązane równocześnie. Istnieją dwie klasy metod rozwiązania: bezpośrednia i iteracyjna. Metody bezpośrednie rozwiązują równania przy użyciu dokładnych technik numerycznych. Metody