Sierpień 2022

Model ten symuluje formowanie połączeń zaciskanych. Nowoczesne samochody zawierają kilka tysięcy złączy zaciskowych. W takim złączu wielosplotowa wiązka przewodów jest mechanicznie łączona z zaciskiem końcowym w celu zapewnienia ciągłości elektrycznej w całym złączu. Część zacisku,

W przypadku gdy w oknie dialogowym SOLIDWORKS „Otwórz” lub Eksploratorze Windows nie wyświetla się obraz podglądu miniatury tylko wyświetla się ikona PART, można to zmienić poprzez zmianę ustawień. Istnieje kilka przyczyn, które mogą spowodować

Analiza obliczeniowej mechaniki płynów pomaga w projektowaniu oraz testowaniu produktów. XFlow pozwala na realistyczne odwzorowanie przepływów uwzględniając efekty wielofazowe oraz ruch elementów, dzięki czemu jesteśmy w stanie sprawdzić pracę urządzeń takich jak wtryskiwacze czy zraszacze. Wyróżniającą

Celem testu zderzaka jest zapobieganie uszkodzeniom i zmniejszenie kosztów napraw po uderzeniach z małą prędkością, takich jak te, które występują tak często w ruchu podmiejskim i na parkingach. Test zderzeniowy zderzaka służy również do oceny

Oprogramowanie SWOOD Design udostępnia proste narzędzie pozwalające na importowanie i eksportowanie złączy. Wybrane elementy zapisuje się w postaci jednego pliku o rozszerzeniu .efiass, który następnie można zaimportować do biblioteki określając identycznie, jak w przypadku

Interpretacja wyników otrzymanych drogą symulacji analitycznych stanowi nieraz wyzwanie nawet dla doświadczonych obliczeniowców. Zważając na fakt, iż na finalne wartości wyników ma wpływ szereg czynników rozpoczynając od zaproponowanego modelu obliczeniowego, przez przeprowadzoną dyskretyzację aż po

Używając RoboDK można zasymulować każdy zautomatyzowany proces. Kiedy dana symulacja w trybie offline działa tak jak sobie tego życzymy, możemy bardzo łatwo wygenerować program właściwy dla kontrolera naszego robota. Ten artykuł pomoże przybliżyć proces powstania symulacji

Opcja Szyk geometrii umożliwia użytkownikowi zminimalizowanie czasu przebudowy operacji. Polega na skopiowaniu geometrii źródła dla wszystkich wystąpień w szyku. Innymi słowy, program nie rozpatruje (nie przelicza) warunków początkowych lub końcowych takich, jak odsunięcie od powierzchni

Coraz większe możliwości sprzętu i postępujące zaawansowanie stosowanego oprogramowania sprawiły, że obecnie symulacje są szeroko wykorzystywane w różnych dziedzinach nauki, inżynierii i wielu innych. Dlatego tak ważne jest, aby wirtualne prototypowanie i związana z nim

Moduł SOLIDWORKS Motion będący częścią dodatku SOLIDWORKS Simulation jest niezmiernie intuicyjnym w obsłudze narzędziem umożliwiającym przeprowadzenie realistycznej analizy ruchu rozważanego mechanizmu. Rozwiązanie inżynierskie prócz usprawnienia procesu projektowania pozwala na weryfikację wydajności produktu oraz wstępną walidację