Strona głównaSOLIDWORKS (Strona 24)

SOLIDWORKS

Jednym z narzędzi "Arkusz blachy", które niestety zostało pominięte w oficjalnych materiałach szkoleniowych jest operacja “Otwór wentylacyjny”. Komenda stosunkowo łatwa w obsłudze, może okazać się często przydatna, dlatego postanowiłem pokrótce ją opisać. W połączeniu ze

W tym temacie chcę poruszyć kwestię tworzenia "Stany wyświetlania" części w SOLIDWORKS, oraz ich wykorzystywanie w złożeniach. Poniżej widoczny jest zespół, w którym zaznaczone są niebiesko komponenty. W nich chcę utworzyć dwa stany wyświetlania. Po pierwsze,

Wielu użytkowników często mnie pyta, czy jest możliwość utworzenia linii przekroju, która będzie wyświetlać tylko i wyłącznie pogrubione segmenty. Poniżej widać to, co chcemy uzyskać:   Otóż domyślnie nie ma takiej możliwości, ale to nie oznacza, że

Prostym ale potężnym  narzędziem wprowadzonym do kursu "SOLIDWORKS Podstawy Modelowania części" jest narzędzie skorupy. Pozwala ona na usunięcie wybranych ścian części i zastosowania jednolitej grubości ścianki w jej obrębie, co jest szczególnie przydatne dla form wtryskowych. Opóźniając

Oprogramowanie SOLIDWORKS Sustainability umożliwia ocenę szeregu czynników środowiskowych w trakcie projektowania modelu i dokonanie szybkich korekt w celu ograniczenia oddziaływania produktu na środowisko. Oprogramowanie wykorzystuje obowiązujące w branży standardy oceny cyklu eksploatacji oraz jest w

Program SolidWorks umożliwia użytkownikom korzystanie z wielu narzędzi poprawiających wydajność naszej pracy, a także tworzenie dokumentacji. Poniżej przedstawione zostało 5 zasad, według których powinniśmy pracować, aby poprawić wyniki naszej pracy. Jeśli tworzymy widok rzutowania, widok pomocniczy

Renderowanie w SOLIDWORKS jest prostsze niż myślisz. Wyjaśniamy jak działa w PhotoView 360, render okluzji otoczenia. W PhotoView 360, 2014 kilka opcji nie zostało wymienionych w What's New 2014 przykładowo jak te dotyczące okluzji otoczenia. A więc co